Over OJW de Wegwijzer

Open Jeugdwerk 'De Wegwijzer' is opgericht op 11 december 1983 omdat er een grote behoefte bestond
aan activiteiten voor jongeren van 14 jaar en ouder. In het begin werd er 1 maal per maand het een en ander georganiseerd. In de loop van de jaren
is ons jeugdwerk uitgegroeid tot een 'volwassen' jeugdwerk voor jongeren van 14+ en 18+.

Wat doen wij?

Een nuttige zaterdagavondbesteding

‘De Wegwijzer’ gaat uit van de Hervormde gemeenten van Bruchem & Kerkijk-Delwijnen-Nederhemert. We zijn gericht op alle jongeren in én buiten de Bommelerwaard. Bij alle avonden/activiteiten zal het Woord van God richtsnoer zijn en centraal staan Praktische invulling van deze grondslag is elke avond te vinden in:
– opening en afsluiting met gebed;
– korte overdenking vanuit de bijbel
Praktische invulling van deze grondslag is in ons programma te vinden in de vorm van:
– thema-avonden
– bijbelstudie
– christelijke sprekers

Ons Open Jeugdwerk wil voor jongeren van 14 jaar en ouder activiteiten organiseren (meestal op de zaterdag avond).  Dit met als doel een ‘Wegwijzer’ te zijn voor deze jongeren naar God. Activiteiten waar jongeren elkaar in een goede en gezellige sfeer kunnen ontmoeten.
Hoewel Open Jeugdwerk ‘De Wegwijzer’ heel duidelijk een eigen identiteit heeft staat zij open voor ALLE jongeren die zich aangesproken voelen tot en thuisvoelen bij ons jeugdwerk. Open betekent dan ook respect hebben voor gedachten, opvattingen of standpunten van de ander.

De Wegwijzer’ organiseert de volgende soort activiteiten:
– Thema avonden over actueel onderwerp,
– Barbecue- of gourmetavond,
– Dropping,
– Bijbelstudie-avonden,
– Gala avonden
– Sportieve avonden in de vorm van sportavond, zwemmen, bowlen, klimmen e.d.

De 14+ avonden worden 1 maal per 2 weken georganiseerd. De bezoekers van deze avonden (30-40 personen) hebben de leeftijd van ± 14-19 jaar.
De 18+ avonden worden 1 maal per 4 weken georganiseerd. De bezoekers van deze avonden (10-25 personen) hebben de leeftijd van ± 18-27 jaar. Deze activiteiten zijn duidelijk toegespitst op een volwassener publiek en hierbij worden dan ook geregeld pittige onderwerpen aan de orde gesteld en er worden volwassenere activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.

De werkgroep

Alle activiteiten van ons jeugdwerk worden georganiseerd door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit enthousiaste jongeren die lid zijn van de Hervormde gemeenten Bruchem & Kerkwijk – Delwijnen & Nederhemert.

Elke avond is samengestelde commissie, vanuit de werkgroep met een of meerdere personen, verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Hij/zij zal de bezoekers/sprekers welkom heten, uitleg geven en aangeven wanneer er gepauzeerd wordt en verdere gang van zaken. Tevens zal hij/zij zorg dragen voor de afsluiting van de avond.

‘De Wegwijzer’ maakt gebruik van twee accommodaties:

1. Verenigingsgebouw ‘Pro Rege’ (ons vaste honk)
aan de Aalderwijksestraat 14 te Kerkwijk, telefoonnummer (0418) 642242.
2. Kerkelijk centrum ‘Eben Haëzer’
aan de Kosterijstraat 2 te Bruchem, telefoonnummer (0418) 642871